icon_facebook.png

Kosten

Over opvangtoeslag en uurtarief.

Als gastouder voldoe ik aan alle eisen die gesteld worden en sta dan ook geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. Mijn registratienummer is 179639067. Ik ben in het bezit van een MBO-niveau 3 diploma en mijn diploma kinder-E.H.B.O. Samen met mijn Verklaring Omtrent Gedrag geeft dit de ouders, van wie ik de kindjes opvang, recht op kinderopvangtoeslag.

U kunt bij de belastingdienst tegemoetkoming in de opvangkosten krijgen. Dit kunt u op de site van de belastingdienst aanvragen: www.toeslagen.nl -> kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk  dat u tijdig de toeslag aanvraagt. De belastingdienst geen toeslag meer over al verstreken maanden. U ontvangt maandelijks een voorschot en jaarlijks zal de belastingdienst een herberekening maken op basis van uw werkelijke inkomen en de werkelijk gemaakte kosten van kinderopvang.

Mijn uurtarief is in 2022 € 6,70 per uur per kind. Dit is inclusief brood, fruit, drinken en tussendoortjes en knutselmateriaal. Wanneer uw kindje nog fles- of borstvoeding of gepureerd fruit gebruikt, geeft u dit mee. Vindt u het prettig dat uw kindje de warme maaltijd bij mij gebruikt, dan is dit geen probleem. Wel vraag ik u om dit mee te geven. Luiers en eventueel dieetvoeding zitten NIET bij de prijs inbegrepen. Naast de € 6,70 per uur betaalt u ook nog een vast bedrag aan het gastouderbureau.

Vrije dagen  dient u minimaal een maand van te voren door te geven, anders zullen de uren worden doorberekend. Buiten de vakanties en vrije dagen van Gastouder Anja heeft u recht op een aantal vrije dagen. Dit aantal is twee maal het aantal opvangdagen per week. Gastouder Anja zal haar vrije dagen en vakanties ook minimaal één maand van te voren doorgeven. Deze vrije dagen en vakanties hoeft u niet te betalen.

De minimale afname bij Gastouder Anja is één dag van minimaal 8 uur per week.

Mocht uw kindje ziek zijn en niet kunnen komen dan bereken ik de uren wél.